Slide backgroundMichal Révay - Mediátor
Dobré dohody robia dobré vzťahy
Slide backgroundKlient 1.Klient 2.

1.

Spor

Klient 1.Mediátor

2.

Oslovenie mediátora

MediátorKlient 1.

3.

Oslovenie druhej strany

MediátorKlient 1.Klient 2.

4.

Mediačné konanie

Klient 1.Klient 2.

5.

Uzatvorenie dohody o mediácii

Slide background

Mediácia

Súdny spor

VS
relatívne lacná
rýchla a efektívna
obnovuje komunikáciu a vzťahy
dôverná
dobrovoľná (možnosť nestretnúť druhú stranu)
predvídateľná
zameraná na ľudí
ústretová
neformálna
menej stresujúca
opakovateľná
tvrdosť si určia strany sporu
dohoda oboch strán
obe strany sú víťazmi
drahý
dlhotrvajúci a neefektívny
komplikuje komunikáciu a vzťahy
verejný
účasť je povinná (sankcie, predvedenie políciou)
nepredvídateľné rozhodnutia
zameraný na zákony
neústretový
formálny
stresujúci
raz rozsúdená vec je definitívna („res iudicata“)
tvrdosť je daná zákonom
rozhodnutie autority
jedna strana je vždy porazená
Slide backgroundMazeHandHand
Spoločne nájdeme riešenie
Mediátor so špecializáciou na pracovné spory

Cenník

Činnosť Cena
Činnosti súviace s mediáciou
Úvodná konzultácia – posúdenie vhodnosti mediácie 45 €
Vyhotovenie Potvrdenia o odmietnutí mediácie pre účely súdneho konania 20 €/ks
Vyhotovenie iných potvrdení 20 €/ks
Vyhotovenie Dohody o mediácii v cene mediácie
Vyhotovenie Dohody o skončení mediácie v cene mediácie
Odborné konzultácie a činnosti 20 € /hod.
Kontrolné stretnutie po skončení mediácie dohodou zdarma
Predmediačná činnosť
Nemajetkové spory a spory s neznámou hodnotou 50,00 €
Spory s hodnotou do 200,00 € 5,00 €
Spory s hodnotou od 200,00 € do 999,99 € 10% z ceny mediácie
Spory s hodnotou od 1000,00 € do 6999,99 € 10% z ceny mediácie
Spory s hodnotou od 7 000,00 € do 32 999,99 € 10% z ceny mediácie
Spory s hodnotou od 33 000,00 € 10% z ceny mediácie
Mediácia
Nemajetkové spory a spory s neznámou hodnotou 500,00 €
Spory s hodnotou do 200,00 € 50,00 €
Spory s hodnotou od 200,00 € do 999,99 € 50,00 € + 6,50 za každých aj začatých 50,00 € nad 200 €
Spory s hodnotou od 1000,00 € do 6999,99 € 154,00 € + 11,50 € za každých aj začatých 300,00 € nad 1000,00 €
Spory s hodnotou od 7 000,00 € do 32 999,99 € 384,00 € + 16,50 € za každých aj začatých 1000,00 € nad 7000,00 €
Spory s hodnotou od 33 000,00 € 813,00 € + 8,50 € za každých aj začatých 3 000,00 € nad 33 000,00 €
Poradenské služby
Mediačné poradenstvo pre zamestnancov 15,00 €/hod.
Mediačné poradenstvo pre zamestnávateľov 45,00 €/hod.
Administratívne služby
Vyhotovenie písomnosti 15,00 €/strana A4
Tlač čiernobiela 0,10 €/strana A4
Tlač farebná 0,20 €/strana A4
Kopírovanie čiernobiele 0,10 €/strana A4
Kopírovanie farebné 0,20 €/strana A4
Skenovanie a elektronické spracovanie 0,40 €/strana A4
Balné a poštovné 3,00 €/ks
Telekomunikačné náklady
Telefonický hovor (aj neúspešný) 3,00 €/ks
SMS – správa 1,00 €/ks
Email (formulácia a odoslanie) 3,00 €/ks

Cenník na stiahnutie (.pdf)