Slide backgroundMichal Révay - Mediátor
Dobré dohody robia dobré vzťahy
Slide backgroundKlient 1.Klient 2.

1.

Spor

Klient 1.Mediátor

2.

Oslovenie mediátora

MediátorKlient 1.

3.

Oslovenie druhej strany

MediátorKlient 1.Klient 2.

4.

Mediačné konanie

Klient 1.Klient 2.

5.

Uzatvorenie dohody o mediácii

Slide background

Mediácia

Súdny spor

VS
relatívne lacná
rýchla a efektívna
obnovuje komunikáciu a vzťahy
dôverná
dobrovoľná (možnosť nestretnúť druhú stranu)
predvídateľná
zameraná na ľudí
ústretová
neformálna
menej stresujúca
opakovateľná
tvrdosť si určia strany sporu
dohoda oboch strán
obe strany sú víťazmi
drahý
dlhotrvajúci a neefektívny
komplikuje komunikáciu a vzťahy
verejný
účasť je povinná (sankcie, predvedenie políciou)
nepredvídateľné rozhodnutia
zameraný na zákony
neústretový
formálny
stresujúci
raz rozsúdená vec je definitívna („res iudicata“)
tvrdosť je daná zákonom
rozhodnutie autority
jedna strana je vždy porazená
Slide backgroundMazeHandHand
Spoločne nájdeme riešenie

Cenník

Činnosť Cena
Činnosti súviace s mediáciou
Úvodná konzultácia – posúdenie vhodnosti mediácie zdarma
Vyhotovenie Potvrdenia o odmietnutí mediácie pre účely súdneho konania v cene predmediačnej činnosti
Vyhotovenie iných potvrdení 15 €/ks
Vyhotovenie Dohody o mediácii v cene mediácie
Vyhotovenie Dohody o skončení mediácie v cene mediácie
Odborné konzultácie a činnosti 15 € /hod.
Kontrolné stretnutie po skončení mediácie dohodou zdarma
Predmediačná činnosť
Nemajetkové spory nepodnikatelia 20,00 €
Nemajetkové spory podnikatelia a inštitúcie 50,00 €
Majetkové a spotrebiteľské spory do 200,00 € 4,00 €
Majetkové a spotrebiteľské spory od 200,00 € do 1000,00 € 10% z ceny mediácie
Majetkové a spotrebiteľské spory od 1000,00 € do 7000,00 € 10% z ceny mediácie
Majetkové a spotrebiteľské spory od 7 000,00 € do 33 000,00 € 10% z ceny mediácie
Majetkové a spotrebiteľské spory od € od 33 000,00 € 10% z ceny mediácie
Majetkové a spotrebiteľské spory s neznámou hodnotou 44,00 €
Mediácia
Nemajetkové spory nepodnikatelia 120,00 €
Nemajetkové spory podnikatelia a inštitúcie 300,00 €
Majetkové a spotrebiteľské spory do 200,00 € 40,00 €
Majetkové a spotrebiteľské spory od 200,00 € do 1000,00 € 40,00 € + 6,50 za každých aj začatých 50,00 € nad 200 €
Majetkové a spotrebiteľské spory od 1000,00 € do 7000,00 € 144,00 € + 11,50 € za každých aj začatých 300,00 € nad 1000,00 €
Majetkové a spotrebiteľské spory od 7 000,00 € do 33 000,00 € 374,00 € + 16,50 € za každých aj začatých 1000,00 € nad 7000,00 €
Majetkové a spotrebiteľské spory od € od 33 000,00 € 803,00 € + 8,50 € za každých aj začatých 3 000,00 € nad 33 000,00 €
Majetkové a spotrebiteľské spory s neznámou hodnotou 440,00 €
Poradenské služby
Poradenstvo pre nepodnikateľov a rodinné a vzťahové poradenstvo 15,00 €/hod.
Poradenstvo pre podnikateľov 45,00 €/hod.
Konciliačné, facilitačné a negociačné služby pre podnikateľov 60,00 €/hod.
Administratívne služby
Vyhotovenie písomnosti 13,00 €/strana A4
Tlač čiernobiela 0,10 €/strana A4
Tlač farebná 0,20 €/strana A4
Kopírovanie čiernobiele 0,10 €/strana A4
Kopírovanie farebné 0,20 €/strana A4
Skenovanie a elektronické spracovanie 0,40 €/strana A4
Balné a poštovné 3,00 €/ks
Telekomunikačné náklady
Telefonický hovor (aj neúspešný) 3,00 €/ks
SMS – správa 1,00 €/ks
Email (formulácia a odoslanie) 3,00 €/ks

Cenník na stiahnutie (.pdf)